Den øremærkede barsel

Den øremærkede barsel til mænd trådte i kraft august 2022, hvilket i sagens natur helliger flere mænd og fædre til hjemmet.

Netop dette ønsker Cirkus BØF at imødekomme ved at sikre tilbud til mænd på barsel, så de har aktiviter at gå til, sammen med deres barn. Dette skal være med til at facilitere et nært bånd fader og barn imellem, ligesom det skal skabe en platform for møde med andre mænd og fædre.

Cirkus BØFs mission er at klæde fædre på, så de føler sig trygge i barselen og trygge i at varetage nogle af de “nye” opgaver som far. Der vil være fokus på at udvikle barnets motorik, samt at støtte og styrke den nære relation mellem barn og far. Det handler om at få far på banen, at give far de bedst mulige værktøjer til at stimulere sit barn bedst mulige, at gøre far klogere på sit barn og dermed give far en større rolle i forældreskabet og gøre ham tryg heri.